Serwis 2N-Everpol Sp. z o.o. Autoryzowany Serwis 2N-Everpol Sp. z o.o.
ul. Puławska 12, 05-500 Baniocha Polen
tel. +48 22 688 08 33
e-mail : serwis@2n-everpol.pl

Krok 1 - Opis serwisu i zasad

Informacje Wstępne.

Niniejsza aplikacja pozwala na zgłoszenie reklamacji do serwisu oraz zamówienie kuriera DPD
w celu dostarczenia produktu do serwisu. W przypadku usługi gwarancyjnej lub rękojmi
naprawa i zamówienie kuriera są usługami nieodpłatnymi.

Przed przystąpieniem do wysłania zgłoszenia reklamacyjnego prosimy o zapoznanie się
z poniższymi informacjami:

  1. Naprawą gwarancyjną objęte są produkty zakupione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Do reklamowanego na zasadach gwarancji produktu musi zostać dołączona kopia dowodu zakupu, który należy umieścić wewnątrz wysyłanej paczki.
  3. Produkt wysyłany do serwisu musi zostać dobrze zapakowany i zabezpieczony, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.
  4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać w trakcie transportu przesyłki do serwisu w wyniku nieodpowiedniego zabezpieczenia produktu.
  5. Zamówiony kurier DPD przyjeżdża następnego dnia roboczego. Dokładna informacja jest dostarczana elektronicznie przez firmę kurierską na podany w zgłoszeniu adres email.
  6. Długość paczki nie powinna przekraczać 175 cm, a suma długości, szerokości i wysokości nie może być większa niż 300 cm.
  7. Ciężar paczki nie powinien przekraczać 31,5 kg.
  8. Kurier będzie posiadał wydrukowaną etykietę adresową. Wszelkie informacje związane ze śledzeniem paczki dostępne są na stronie firmy kurierskiej i zostaną do Państwa wysłane elektronicznie.
  9. Firma–Konsument to przedsiębiorąca objęty ochroną przewidzianą dla konsumentów jedynie przy zawieraniu umów nieposiadających dla niego charakteru zawodowego na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami).

Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej dołączanej
do każdego produktu, jak i dostępnej na naszej stronie internetowej:
http://everpol.pl/wsparcie-klienta/serwis/ .

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym serwisem:

Do zgłoszenia reklamacji należy przygotować dowód zakupu urządzenia, dokładny opis usterki oraz markę i model urządzenia, numer seryjny (niektóre urządzenia mogą nie mieć numeru seryjnego), które znajdują się na tabliczce znamionowej umieszczonej na spodzie lub tylnej obudowie urządzenia (przykład poniżej).

Przykładowa tabliczka zmnamionowa